Bijwerkingen en nazorg

Het optreden van bijwerkingen is zeldzaam en sterk afhankelijk van het behandelde ziektebeeld, de lokalisatie van het zieke weefsel en de benodigde stralingsdosis. Op grond hiervan is een globale uitspraak hierover niet mogelijk. In het voorgesprek wordt vanzelfsprekend uitvoerig over mogelijke bijwerkingen in uw individuele geval gesproken.

Gedurende de radiochirurgische behandeling wordt de ziektehaard niet verwijderd, maar geïnactiveerd danwel gedood. Daarom is het noodzakelijk het resultaat van de behandeling te controleren en na te gaan of er bijwerkingen zijn opgetreden. Aan de hand van nieuwe MRI-opnamen wordt het tumorvolume precies gemeten en kunnen bij vaatafwijkingen beoordeeld worden in welke mate er reeds sluiting is.

Hoewel hersenmetastasen meestal na zes weken verschrompelen, hebben goedaardige tumoren hier langer voor nodig. Bij angiomen kan het zelfs enige jaren duren voordat er een sluiting is ingetreden. Om deze reden maken wij met u een afspraak, afhankelijk van de ziekte tussen de zes weken en een jaar.

Naast het MRI-onderzoek vindt dan tevens een neurologisch onderzoek plaats. Natuurlijk bestaat er voor u de gelegenheid die bevindingen en het verdere ziektebeloop met ons te bespreken. Omdat onze patiënten vaak door meerdere specialisten worden behandeld, is het voor ons belangrijk informatie over behandelingen elders te ontvangen.

Indien de behandeling tegen de verwachting in niet effectief was, of als er nieuwe tumoren zijn ontstaan, worden de therapeutische mogelijkheden opnieuw met u besproken. In het geval er bijwerkingen optreden en een behandeling noodzakelijk is wordt u hiervoor direct verder begeleid.

De gegevens over de behandeling en nacontrole worden anoniem, zonder dat te herleiden is om welke patiënt het gaat, in een databank ingevoerd. Hiermee verwerken wij een grote hoeveelheid van behandelingsrelevante gegevens en kunnen wij door wetenschappelijke analyse de door ons toegepaste radiochirurgische methoden nog verder verbeteren.