Overleg en diagnostiek

Wij willen dat u weet wat wij doen

Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij u in het voortraject van een behandeling uitvoerig en volledig adviseren. Daartoe behoort zowel het duidelijk maken van de soort en omvang van uw aandoening alsmede de gezamenlijke therapiemogelijkheden - niet alleen de behandeling met onze radiochirurgische methoden. Onze jarenlange ervaring als radio- en neurochirurgen komt u als patiënt ten goede.

Het doel van ons advies is om u over de behandelingsmethode, de succespercentages van de behandeling, de bijwerkingenrisico's en eventuele behandelingsalternatieven te informeren. Na het advies krijgt u uitgebreide informatie mee om tot een besluit te komen over behandeling in het Gamma Knife Zentrum Krefeld.

De indicatie

Het eerste contact met ons centrum verloopt meestal telefonisch. Daarbij wordt door ons medisch geschoolde personeel vastgesteld of alle noodzakelijke medische stukken en beeldmaterialen voorhanden zijn. Om u een overbodige reis te besparen kunt u ons deze documenten voor verdere beoordeling toesturen. Wanneer aan de hand van de documenten een Gamma Knife behandeling nuttig blijkt te zijn, dan nemen wij contact met u op. Hierbij wordt dan de verdere procedure bepaald. Vanzelfsprekend is echter ook een direct adviesgesprek in Krefeld, onder overlegging van de documenten, mogelijk

In de verdere voorbereiding op de Gamma Knife behandeling vindt in elk geval een uitvoerig gesprek plaats met de behandelend arts.

De patiënt staat hierbij altijd centraal. Daartoe nemen wij uitgebreid de tijd om vragen van u of uw naasten te beantwoorden en eventuele twijfels weg te nemen. Een aantal vragen die vaak gesteld worden zullen wij hier alvast bespreken.