Behandeling van meningeomen

Meningeomen

Meningeomen zijn goedaardige, van het hersenvlies uitgaande tumoren. Het hersenvlies (meningen) is een structuur die de hele hersenen omgeeft en vormt de grens tussen hersenen en schedel. Zij dient als extra bescherming voor de hersenen. Overal waar zich hersenvlies bevindt kunnen meningeomen voorkomen. Als de tumoren groter worden en zij druk op de hersenen uitoefenen kunnen klachten ontstaan. Deze klachten (symptomen) zijn afhankelijk van de lokalisatie. Het kan om hoofdpijn gaan, maar ook om verlammingen of epileptische aanvallen. Aan de schedelbasis omringt het hersenvlies ook hersenzenuwen, zodat meningeomen van de schedelbasis vaak zenuwuitval veroorzaken, zoals bijvoorbeeld dubbelzien.

De behandeling van meningeomen is primair chirurgisch, maar bij patiënten met niet te grote tumoren in gevoelige hersengebieden of bij patiënten met een verhoogd operatierisico kan de behandeling met de Gamma Knife een afdoende en vergelijkbaar effectieve behandelingsoptie zijn.

De Gamma Knife behandeling leidt in 90% van de gevallen tot een langdurige stilstand van de tumorgroei. Dat betekent dat de tumor niet verder groeit en vaak zelfs krimpt. Omdat meningeomen zeer langzaam groeiende tumoren zijn, laat de werking van de behandeling zich pas twee tot drie jaar na de behandeling beoordelen. Desalniettemin kan na een paar maanden een verbetering van de klachten optreden.

Bij zeer grote of hardnekkige meningeomen komt de Gamma Knife behandeling dikwijls pas in tweede instantie in beeld, ook, wanneer na een operatie bij welke tumorresten in gevoelige structuren achtergebleven zijn.