Behandeling van hersentumoren

Hersentumoren - hersenmetastasen

De standaardtherapie voor patiënten met een of twee hersenmetastasen is een microchirurgische tumorverwijdering Voor patiënten met metastasen in gevoelige hersengebieden, patiënten met multipele hersenmetastasen en patiënten met een verhoogd operatie- of narcoserisico is een microchirurgische tumorverwijdering meestal niet mogelijk. In dit geval is een radiochirurgische behandeling vaak het enige effectieve behandelingsalternatief. Talrijke wetenschappelijke studies wijzen op een vergelijkbaar effectiviteit van radiochirurgie en de open microchirurgische tumorverwijdering. De radiochirurgische behandeling leidt op korte termijn in 90% van de gevallen en op lange termijn in 80% van de gevallen tot tumorschrompeling of groeistilstand van de tumor. Dit effect treedt meestal na 4 tot 8 weken op.

Bij ongeveer 10% van de patiënten kunnen 4-12 maanden na de behandeling bijwerkingen optreden. Het gaat dan meestal om een lokale zwelling in combinatie met een verhoogde contrastmiddelopname in het MRI-onderzoek. Als de zwelling klachten veroorzaakt (bij 5%) is dit meestal door toediening van cortisonen terug te draaien. Als er zich geen klachten voordoen of als de cortisontherapie succesvol is, kan in de regel afgewacht worden, waarbij het verdere ziektebeloop regelmatig door middel van MRI gecontroleerd dient te worden. Voor stralingsreacties zonder symptomen is geen specifieke therapie nodig. In ongeveer 1-3% van de gevallen ontstaat een niet beheersbare zwelling. Hierdoor kunnen ook blijvende neurologische uitvalsverschijnselen optreden. Een operatieve verwijdering van de verstoorde tumorweefsel kan dan noodzakelijk worden.

Beperkingen van de methode

Tumoren groter dan 3 cm vormen door hun verdringende werking op het aangrenzende weefsel een probleem. Alleen een operatie leidt tot ontlasting op de korte termijn en is nodig voor afname van de symptomen Een radiochirurgische therapie is dan niet geïndiceerd. Aangezien het optreden van bijwerkingen afhankelijk is van het totaal bestraalde volume bestaat er ook een limiet in het aantal te behandelen tumoren, afhankelijk van de grootte. Hiervan uitgaande kunnen er slechts een paar grote of meerdere kleine tumoren in één sessie worden behandeld.